Kariyer yolculuğunda bizimle birlikte yürümek için ilk adımı atabilirsin.

Kariyer fırsatlarına göz at

Fırsat eşitliği

Memorial Sağlık Grubu İnsan Kaynakları Politikamız; Çalışanları ve iş başvurusunda bulunan bireyleri cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, din, mezhep, sendika üyeliği, engellilik veya yaş açısından tarafsız bir şekilde değerlendirmek ve herkese eşit fırsatları sunmaktır.

  • Her türlü ayrımcı yaklaşımdan uzak, yetkinliğe dayalı işe alımı taahhüt ediyoruz.
  • “İşe Alıma” kadın işi - erkek işi – genç işi perspektifiyle bakmıyoruz. Tüm çalışanlarımıza işe alım, terfi, ücret, yan hak, gelişim, iş yükü gibi alanlarda adil haklar sunuyoruz.
  • Tüm çalışanlarımızın kariyer fırsatlarından eşit oranda yararlanabilmeleri için tüm süreçlerimizi bunun için çalıştırıyoruz.
  • Fırsat eşitliğini, sadece kadınların değil, kadın, erkek ve çocuklar ile tüm toplumun geleceğini etkileyen bir konu olduğunu düşünüyor; Bu bilinç ile kadınların liderliğine önem veriyor ve onları güçlendirmek için çok çalışıyoruz.
  • Doğum sonrasında kadın çalışanların işe dönüşlerini destekliyor ve kariyer gelişimlerindeki olası kayıpların önüne geçiyoruz.
  • MSG tarafından çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeleri, tüm çalışanlara şeffaf şekilde yazılı mail ile yapıyoruz.